Skaraslättens Transport AB första containertransportör att investera i LNG/LGB-gasbilar

Foto: Skaraslättens transport

Satsningen på att göra transportbranschen mer miljövänlig har lett till högre krav på användandet av alternativa bränslen. Skaraslättens Transport AB har tagit denna utveckling på allvar och blir nu första svenska containertransportör att investera i LNG/LBG-gasbilar.

Skaraslättens Transport AB har sedan länge arbetat aktivt för att minska klimatavtrycket i sin verksamhet. Ruttoptimering och användande av HVO100 (ett bränsle framtaget av restprodukter och slaktavfall) är två exempel på detta, men nu tar de processen ett stort steg längre. Johan Söderström, marknadschef:

- Den här investeringen i LNG- och LBG-gasbilar är en naturlig del i vår strävan att begränsa vårt klimatavtryck. Vi kommer att minska våra Co2-utsläpp kraftigt!

Skaraslättens Transport AB, som ägs av Storskogen Group AB, är marknadsledande i Sverige inom containertransporter. De använder idag upp till 42 procent förnybara drivmedel i sin fordonsflotta och kommer alltså nu att komplettera detta med natur- och biogas. Johan Söderström:

- Genom massbalansprincip kan vi idag erbjuda alla våra kunder HVO100 för sina transporter. I och med införandet av LNG och LBG blir vårt hållbara erbjudande ännu starkare.

Johan Söderström ser ljust på framtiden

- Det känns oerhört bra att ta det här steget. I framtiden kommer vi att se en bred palett av alternativa drivmedel. Diesel, HVO, LNG, LBG, el och troligen vätgas. Vi är mycket stolta över att ta täten inom det här området i containersegmentet.

De LNG/LBG-drivna lastbilarna kommer initialt att rulla i Göteborgsregionen. Investeringen är delfinansierad av Naturvårdsverket via deras initiativ Klimatklivet.

Besök Skaraslättens Transport AB:s hemsida HÄR!

För mer information om Skaraslättens Transport AB:s satsning på LNG/LBG-gasbilar, kontakta:

Johan Söderström 
Marknadschef
0511 – 75 90 29 / 070 – 440 89 36

Samuel Ask
VD
0511-75 90 02 / 076 – 125 96 71

bild