Energikris i tyska Oranienburg – överutnyttjat nät hotar lokalsamhället https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268607/energikris-i-tyska-oranienburg-overutnyttjat-nat-hotar-lokalsamhallet Fri, 19 Apr 2024 21:44:16 +0000 Markku Björkman 268607 at https://www.dagensnaringsliv.se EU vill nå klimatneutralitetsmålet till 2050 https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268606/eu-vill-na-klimatneutralitetsmalet-till-2050 Fri, 19 Apr 2024 21:20:23 +0000 Markku Björkman 268606 at https://www.dagensnaringsliv.se Panama varnas för att låta kopparhögar bli liggande https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268600/panama-varnas-att-lata-kopparhogar-bli-liggande Fri, 19 Apr 2024 11:37:45 +0000 Simon Matthis 268600 at https://www.dagensnaringsliv.se Rapport: 60 procent av online-köpare får skadade varor https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268598/rapport-60-procent-av-online-kopare-far-skadade-varor Fri, 19 Apr 2024 10:12:42 +0000 Simon Matthis 268598 at https://www.dagensnaringsliv.se Ny undersökning kan omforma Finlands järnväg till europeisk standard och spårvidd https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268597/ny-undersokning-kan-omforma-finlands-jarnvag-till-europeisk-standard-och-sparvidd Fri, 19 Apr 2024 09:54:23 +0000 Markku Björkman 268597 at https://www.dagensnaringsliv.se RISE och Apple utvecklar nytt biobaserat förpackningsmaterial https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268590/rise-och-apple-utvecklar-nytt-biobaserat-forpackningsmaterial Fri, 19 Apr 2024 08:32:54 +0000 Simon Matthis 268590 at https://www.dagensnaringsliv.se Västra Stambanegruppen kräver att regeringen omedelbart åtgärdar Västra Stambanan https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268578/vastra-stambanegruppen-kraver-att-regeringen-omedelbart-atgardar-vastra-stambanan Fri, 19 Apr 2024 07:11:15 +0000 Stina Wickenberg 268578 at https://www.dagensnaringsliv.se Över 10 procent fler arbetstillfällen inom pappersindustrin mellan 2012 och 2022 https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268566/over-10-procent-fler-arbetstillfallen-inom-pappersindustrin-mellan-2012-och-2022 Fri, 19 Apr 2024 05:40:37 +0000 Simon Matthis 268566 at https://www.dagensnaringsliv.se Finland: Kolaribornas syn på gruvprojektet: Optimismen överväger https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268567/finland-kolaribornas-syn-pa-gruvprojektet-optimismen-overvager Fri, 19 Apr 2024 05:34:33 +0000 Markku Björkman 268567 at https://www.dagensnaringsliv.se Cyberattack bakom metallåtervinnarens jätteförlust – tapp på mellan 15 och 20 miljoner euro https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268565/cyberattack-bakom-metallatervinnarens-jatteforlust-tapp-pa-mellan-15-och-20 Fri, 19 Apr 2024 05:30:28 +0000 Simon Matthis 268565 at https://www.dagensnaringsliv.se Danska Grundfos lämnar Tyskland – höga energipriser gjorde verksamheten olönsam https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268564/danska-grundfos-lamnar-tyskland-hoga-energipriser-gjorde-verksamheten-olonsam Fri, 19 Apr 2024 05:10:48 +0000 Markku Björkman 268564 at https://www.dagensnaringsliv.se Ökat utländskt ägande i finska energibolag: En säkerhetsrisk? https://www.dagensnaringsliv.se/20240419/268562/okat-utlandskt-agande-i-finska-energibolag-en-sakerhetsrisk Fri, 19 Apr 2024 04:48:52 +0000 Markku Björkman 268562 at https://www.dagensnaringsliv.se