Högtryck inom skolbyggandet

Det råder fortsatt högtryck inom skolbyggandet, Pressbild: Navet & Mikael Tannus /mynewsdesk

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras statistik och prognoser över hur byggmarknaden utvecklas i Sverige. Hittills i år, när de tre första kvartalen har summerats, har de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler uppgått till drygt 60 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året är det en svag minskning, vilket även NAVET Analytics prognos pekar på.

Studeras siffrorna närmare ser vi stora skillnader mellan olika sektorer, säger Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics. Skolor och förskolor har ökat med mer än 10 procent hittills i år, mycket till följd av utbyggnaden av nya bostadsområden och stadsdelar men också de senaste årens befolkningstillväxt. Däremot ser vi kraftigt minskade husbyggnadsinvesteringar inom sjukhus och vårdlokaler. SKR varnar för att det ekonomiska läget runt om i kommunerna och regionerna kommer att bli allt mer ansträngt nu när tillväxten bromsar in och skatteintäkterna inte ökar i samma takt som tidigare, vilket kan dämpa förutsättningarna för investeringar framöver. Samtidigt ökar behovet av offentliga lokaler i takt med befolkningstillväxten och att andelen äldre växer, avslutar Jenny.

Navet har sedan år 1989 hjälpt kunder till Bättre Affärer inom fyra affärsområden:
- NAVET Corporate finance
- NAVET Ekonomistyrning
- NAVET Affärssystem
- NAVET Analytics

Receptet? Hjärna och hjärta. Ett sylvasst affärssinne och lyhördhet.

Vårt fundament är att vi kommer från näringslivet. Erfarenhet och kompetens från hur man framgångsrikt driver en verksamhet är ovärderlig. Vi har i många fall suttit där kunden sitter vilket underlättar och stärker samarbetet. Ett annat signum är att vi har specialistkompetens på bredden. Fyra affärsområden som samverkar och tillsammans skapar större affärsnytta för våra kunder.

Navet är oberoende och lokaliserade nära din verksamhet, vi verkar där du verkar. Som kund – liten som stor – får du en unik lösning, för varje kund har sina speciella förutsättningar. Det handlar om nyfikenhet och vetgirighet. Att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Att lyssna in för att kunna leverera bättre affärer. År efter år.

Navets fyra affärsområden skapar ett komplett kunderbjudande. Vårt varumärke speglar vår verksamhet och affärsmodell. Navets kund har genom en och samma kundkontakt en unik möjlighet att ta del av djup och bred bransch- och verksamhetskompetens.