Debatt

Den sjätte upplagan av den internationella konferensen för arkeometallurgi i Europa, "Archaeometallurgy in Europe 2024", kommer att hållas i Falun den 11–14 juni 2024. Konferensen arrangeras av Jernkontoret i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun och världsarvet Falun, Dalarnas museum och...

Tidöregeringen börjar nu vackla vad avser kärnkraftsutbyggnad. Istället sjunger man vindkraftens lov och vill ha en snabbare tillståndsprocess för vindkraft. Varför? Vindkraften kan aldrig bli det kraftslag som försörjer Sverige. Varenda MW installerad effekt vindkraft måste åtföljas av lika många...