Reportage

Det norrländska klimatet med mörka vintermånader, snö och kyla låter inte som idealiska förhållanden för att producera el med hjälp av solceller, men forskning visar att förutsättningarna faktiskt är bättre än vad man kan tro. Det är budskapet som Piteå Science Park genom projektet Arctic Solar vill...

Allvarliga olyckor vid fall från tak är ovanliga. Det beror främst på de rigorösa säkerhetsföreskrifterna i Taksäkerhetskommitténs (TSK) branschstandard. När Boverkets byggregler (BBR) ändras kommer branschstandarden att bli ännu viktigare för att förebygga fallolyckor. En statlig utredning ska...