Reportage

I samband med att två parter ska ingå ett entreprenadavtal där AB 04 eller ABT 06 utgör avtalsinnehåll, kanske de bestämmelser som parterna fäster minst vikt vid är reglerna avseende tvistelösning (kap 9) och förenklad tvistelösning (kap 10).

Efter regeringens beslut att stoppa nya stambanor för höghastighetståg efterlyser järnvägsforskare och branschföreträdare kraftfulla åtgärder mot kapacitetsbristen på järnvägsnätet. Man vill också att nya järnvägsbyggen förbereds för sammankoppling med framtida höghastighetsbanor.