Innovativa företag har högre lönsamhet

Konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer

innovativ teknik sätter avtryck mitt i dagens högkonjunktur. Att vara först i världen med en produkt eller tjänst ökar vinsten. Det redovisa i en rapport från Sveriges Ingenjörer. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter eller tjänster är nära 70 procent medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent.

Av de företag som fick fram världsunika innovationer hade 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande siffra för företag utan incitament, men som ändå lyckats vara först i världen var 38 procent. Kompetensbristen är ett av de största hindren för företagens utveckling.