Vab-fuskare ska sättas dit genom lagändring

Jonas Ekströmer/TT: En förälder som vobbar och har med sig sitt sjuka barn till arbetet. Försäkringskassan vill nu se en ny lag som kan hjälpa till att stoppa vab-fuskare. Genrebild.

Försäkringskassan har konstaterat att cirka 30 procent av utbetalade ärenden av tillfällig föräldrapenning innehåller felaktigheter som i sin tur kan innebära felaktiga utbetalningar.

Olika instanser har sett hur ungefär en miljard kronor betalas ut felaktigt. Det vanligaste felet som sker är att människor arbetar samtidigt som de begär ersättning, säger Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

Till exempel beslutade myndigheten fram till september förra året om 83 olika återkrav på över 100 000 kronor där det handlat om fusk eller missbruk.

Lagändring ska ge effekt

Som en motåtgärd vill nu Försäkringskassan se en lagändring, bland annat i skatteförfarandelagen, vilket skulle göra att man får åtkomst till arbetsgivarens uppgifter kring om anställda har vabbat eller inte.

Frånvaro föreslås skickas in månadsvis till Skatteverket.

Det är klart att det finns en stor besparingspotential. Vi har möjlighet att utföra sådana här kontroller manuellt i dagsläget men med en sådan här lagändring skulle vi kunna effektivisera de här kontrollerna mycket, säger Niklas Löfgren och ger ett exempel:

Det skulle ge oss bättre förutsättningar att hitta de som systematiskt missbrukar försäkringen vecka ut och vecka in och använder tillfällig föräldrapenning samtidigt som man jobbar.

En ny möjlighet

Om det nu är så bra, varför har det inte föreslagits tidigare?

Det är en väldigt bra fråga. Vi har haft tillgång till månadsuppgifter via arbetsgivardeklarationer knappt ett år. Det är en ganska ny möjlighet men genom detta finns nu förutsättningar att förstärka kontrollarbetet på myndigheten och minska missbruk. Det vore därför smart att använda de möjligheter som finns.

Rent praktiskt betyder det inget merarbete för den anställde, för arbetsgivaren bedöms ändringen innebära bland annat att personaldatasystem för inrapporteringen ska utvecklas.