Skånes fastighetsmarknad fortsatt stark

Foto: EFN Ekonomikanalen

Transaktionsvolymen på den skånska fastighetsmarknaden uppgick till cirka 18 miljarder kronor 2019. ”Det är ju det tredje starkaste transaktionsåret som vi har registrerat hittills så att det är klart att det är starkt”, säger Fredrik Dackheden, transaktionschef på Croisette Real Estate Partner till EFN Ekonomikanalen.  

När det gäller färdigställd kontorsyta blev 2019 ett rekordår i Malmö med nära 100 000 kvadratmeter totalt. Och även transaktionsvolymen för hela Skåne var alltså stor. Bara 2016 och 2017 har den varit större.

Det som gjorde att 2016 års transaktionsvolym var så hög var att vi hade ett antal stora portföljaffärer som lyfte den totala volymen ordentligt. Men 2019 var definitivt ett starkt år, säger Fredrik Dackheden.

Det stora utbudet tycks heller inte ha resulterat i outhyrda kontorsytor i någon större utsträckning.

– Många utvecklare ligger på en hög uthyrningsgrad redan innan projekten är klara och det vittnar om stark efterfrågan. Vi ser också på investerarsidan att man köper den typen av produkter och då har man en tro på marknaden, berättar Dackheden.

Den stora mängden ny yta som kommer ut på marknaden friställer en del yta i det gamla beståndet men även den finns det en efterfrågan på.

– Många ställer om och tar tidigare obsoleta fastigheter och bygger om, moderniserar och i vissa fall konverterar till bostäder till exempel. Det finns flera exempel på där det har skett i Malmö i ganska stora fastigheter som haft uppenbara tidsproblem.

Kontor och bostäder är fortfarande de största segmenten på fastighetsmarknaden i Skåne men samhällsfastigheter och lager och logistik är på stark frammarsch.

– Det kan till viss del förklaras av de megatrender vi ser i samhället. Vi ser en åldrande befolkning som kommer behöva service i form av trygghetsboenden, äldrebonden, vårdfastigheter och så vidare och på logistiksidan så har vi konsumenternas ändrade köpbeteende, att man köper allt färre varor i butik och mer på nätet i stället, säger Fredrik Dackheden, som tycker det ser positivt ut även framåt.

– Vi spår en fortsatt väldigt stark marknad i de flesta segment, fortsätter han