Så ser Kinas järngrepp om leveranskedjan för batterimetaller ut

Foto: Claus Ableiter/Wikimedia Commons

Kina dominerar försörjningskedjan för litiumjonbatterier för elfordon på flera sätt – både uppströms, ”mittströms” och nedströms. Det visar en kartläggning från marknadsanalysföretaget Benchmark Mineral Intelligence.

En slutsats av granskningen är att det är en missuppfattning att Kina är en storproducent av batterimetaller, då bara 23 procent av batterimetallerna kommer därifrån. Dess dominans är desto större ”mittströms”, för kemisk produktion av råvaror till batterier. Där står Kina för 80 procent av den totala globala produktionen. Det handlar om produktion av litiumkarbonat och hydroxid, koboltsulfat och mangan bland annat. Något Kina investerat kraftigt i på senare år.

”Kapacitetsägande av detta viktiga kemiska omvandlingssteg säkerställer att de globala råvaruflödena pekar mot Kina för mervärdesproduktion”, skriver Benchmark Mineral Intelligence.

Till leveranskedjan ”mittströms” räknas också produktionen av anoder och katoder, som är huvudingredienser i litiumjonbatterier. Inom det segmentet dominerar Kina också produktionen, med 61 procents marknadsandel för katoder och 86 procent för anoder.