En miljard saknas för svenska pensionssparare

Petra Frid/TT: Max Serwin dömdes till fängelse i sex år och nio månader i första delen av Falcon Funds-härvan och är åtalad också i den andra delen. Pensionsmyndigheten driver en skadeståndsprocess i Storbritannien, bland annat mot honom. Teckning från huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt.

Flera år av utredningsarbete kring det skandalomsusade pensionsbolaget Falcon Funds har lett till två åtal som bland annat rör grova bedrägerier mot det svenska premiepensionssystemet. I april dömdes fyra personer i tingsrätten till fängelse samt att betala stora belopp till staten, i den första delen av härvan. Åtalet i den andra delen väcktes tidigare i sommar och rättegången är planerad att börja den 17 augusti.

Vi bedömer att den totala skadan ligger på över en miljard kronor, säger Anna Åkesson, enhetschef på juridikavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Fortsatta affärer

I februari 2016 stoppade Pensionsmyndigheten nya insättningar i Falcon Funds fonder för att undersöka misstänkta oegentligheter i fonderna. Då hade närmare 22 000 personer ett totalt kapital på 2,4 miljarder kronor i Falcon Funds. Men efter det att avtalet med fondbolaget sades upp i juni betalades endast cirka 1,3 miljarder kronor tillbaka till fondspararna.

Från det att nya insättningar stoppades kunde Falcon Funds, som verkade under tillstånd av den maltesiska finansinspektionen, ändå fortsätta att göra affärer, som gagnade de åtalade, med det kapital som fanns i fonderna.

TT: Hade inte Pensionsmyndigheten kunnat göra något för att förhindra det?

Vi underrättade deras finansinspektion i november 2015, vi säljstoppade fonderna i februari (2016) och sade upp avtalet i juni. Vi vidtog de åtgärder vi kunde som svensk myndighet. Vi kan inte hur som helst bara säga upp och kasta ut, utan vi måste ha en ordentlig grund innan vi gör det och det kräver viss utredning, säger Anna Åkesson.

Åklagaren har säkrat en del tillgångar från de åtalade i de pågående rättsprocesserna. Pensionsmyndigheten för inte själv talan i de två svenska rättsprocesserna som rör Falcon Funds, men arbetar på andra sätt för att säkra medel som svenska pensionssparare förlorat i härvan.

Åklagaren har förverkat ungefär 150 miljoner kronor som utbyte av brott. Som en del av staten tror jag att vi kan få tillbaka en del av de pengarna, säger Anna Åkesson.

Brittisk skadeståndsprocess

Då utredningen till stor del har handlat om pengaflöden utomlands har det varit komplicerat och tidskrävande att få fram bevisen och säkra tillgångar. En del av pengarna som misstänks ha svindlats från fonderna har hittills heller inte gått att lokalisera, berättade åklagare Jerker Asplund på Ekobrottsmyndigheten (EBM) i samband med att det andra åtalet presenterades.

Pensionsmyndigheten driver en skadeståndsprocess i Storbritannien gällande Falcon Funds. Max Serwin som dömdes i första delen av härvan och är åtalad i den andra delen, är skriven i Storbritannien och ägde bland annat exklusiva bostäder och bilar där.

Vi försöker på alla möjliga sätt få tillbaka pengar genom att vända oss mot olika aktörer som kan ha ett ansvar, säger Anna Åkesson.

Skadeståndskraven i den brittiska rättegången ligger enligt henne på över en miljard kronor.

Där vet vi inte i dag vad vi hittar för tillgångar men vår ambition är att försöka spåra så långt vi kan. Vi ger inte upp så lätt utan vi vill ha tömt ut alla möjligheter för att få tillbaka pengarna, säger Anna Åkesson.

När det gäller Falcon är vi ganska hoppfulla om att på ett eller annat sätt få tillbaka pengarna. Vad jag kan berätta här och nu är en sak, men sen pågår det också andra initiativ.