Svensk industri återhämtar sig

Pontus Lundahl/TT: Rök ur en skorsten från en industri i Älvdalen. Arkivbild.

Inköpschefsindex för industrin steg i juli till 51,0, från uppreviderade 47,6 månaden före. Samtliga delindex bidrog till uppgången. De största bidragen kom från delindexen för orderingång och produktion.

"Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras”, skriver Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Långt ifrån normala nivåer

SEB-kollegan Olle Holmgren ser indextalen som en bekräftelse på att konjunkturen är på väg uppåt.

Det går absolut åt rätt håll, säger han.

Men han är osäker på styrkan och uthålligheten i återhämtningen och påminner om att industriproduktionen har fallit med cirka 15 procent i krisen och ännu är långt ifrån normala nivåer.

Han tillägger att fortsatt smittspridning runt om i världen gör att läget är osäkert, kanske särskilt för tjänstesektorn.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn kommer på onsdag. På onsdag väntas även preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån för årets andra kvartal.

SEB räknar med att svensk BNP faller med 8 procent i andra kvartalet, för att därefter återhämta sig med lite drygt 2 procent per kvartal under andra halvåret.

BNP-fall på 5 procent i år

Första halvårets utveckling blir därmed kanske bara hälften så dålig i Sverige som den varit ute i de större europeiska ekonomierna, enligt Holmgren. Han tillägger att det för svensk industri är mycket viktigare vad som händer på den europeiska marknaden och i världsekonomin än i svensk ekonomi.

För helåret har SEB-ekonomerna en prognos på ett svenskt BNP-fall på 5 procent, men risken för att det blir värre än så är stor enligt Olle Holmgren, som flaggar för att han kan komma att höja fallets nivå någon procentenhet om andra kvartalet blir dåligt.

Statistiken bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin och tas fram av Swedbank och Silf. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt.