Fed lämnar räntan oförändrad

Patrick Semansky/AP/TT: Fed håller räntan oförändrad. Arkivbild.

Fed uppger att räntorna kommer att hållas låga under en lång tid framöver, i alla fall fram till 2023, för att hantera de ekonomiska effekterna av coronapandemin.

Två av tio ledamöter röstade emot att hålla räntan oförändrad. En av ledamöternas invändningar var bristen på flexibilitet och en tryckte på för en ännu hårdare linje genom att vänta tills inflationen nått 2 procent under en stabil period.

Fed ger i sin bedömning en ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen än vid förra mötet i juni. Då spådde man att den amerikanska ekonomin skulle krympa med 6,5 procent under 2020, följt av en återhämtning på 5 procent nästa år och 3,5 procent 2022. Fed tror nu att BNP bara backar 3,7 procent i år för att sedan stiga med 4 procent 2021, 3 procent 2022 och 2,5 procent 2023. Arbetslösheten väntas också bli mindre under året än vad Fed tidigare förutspådde, prognosen ändras från 9,3 procent till 7,6 procent.

Fedchefen Jerome Powell utlovade i sitt tal efter räntebeskedet fortsatt kraftigt stöd till ekonomin.

Frågan bara hur mycket och när, tillade han.