Frihetslängtan bakom solcellsrusning

Egen solcellsanläggning ger ny frihet för allt fler. Bild. PXHERE

Av John Hardwick

Visst blir det ekonomiskt på lång sikt att satsa på solceller. Men det handlar inte bara om pengar. Det finns något annat i denna boom av solpaneler som syns på allt fler villatak idag i Sverige. Efter decennier av ”slaveri” under kraftbolagen så öppnar sig plötsligt chansen att bli fri, åtminstone mindre bunden…

Genom att satsa på egna solceller tar vi konsumenter makt över produktionen. Man måste nog erkänna att det också lite grann är rebellen i en som gör sig påmind. Vi blir producerande konsumenter eller ”prosumenter”.  Har vi bara batterikapacitet för att lagra så mycket el som möjligt kan vi bli mer oberoende, att tillverka egen solel blir häftigt, vi skulle kunna kapa kraftbolagets ledning och klara oss själva? Kanske inte ändå, då krävs det ännu mer effektiva solceller, det gäller ju att klara sig på vintern också. Med en dieseldriven generator skulle det gå naturligtvis, men då går vi ju på tvärs mot miljömålen. Anslutningen till kraftnätet gör ju faktiskt också att vi kan sälja vår överskottsel in på nätet när årstid och väderlek är gynnsamma.

Som solelproducenter skulle vi kunna ta ett steg ytterligare och gå ihop med våra grannar i villaområdet och med hjälp av blockkedjeteknik sälja el till varandra och till och med till andra områden.

Den tekniska utvecklingen går snabbt inom solcellsområdet. Forskningen på så kallade organiska solceller har kommit närmare ett genombrott med en kommersialisering som följd. Dessa är mer miljövänliga och kan till och med göras böjbara, vilket öppnar nya användningsområden. En bilkaross klädd i solceller skulle kunna bli något extra att parkera på villauppfarten. De spännande och revolutionerande Perovskitsolcellerna är idag 10 år efter sin första presentation i Japan i samma klass som de traditionella kiselsolcellerna vad gäller verkningsgraden. De är billigare och enklare att tillverka, är tunnare, något som öppnar en rad nya möjligheter. En stundande marknadsintroduktion närmar sig.

Därför känns det extra spännande med Solelmässan i Uppsala den 29 oktober.  

Väl mött!

John Hardwick