Arbetsmiljöbrister i e-handeln

Naina Helén Jåma/TT: Arbetsmiljöverket ser brister i arbetsmiljöarbetet inom e-handeln. Arkivbild.

Inspektioner av utlämningsställen och paketterminaler inom e-handeln visar att åtta av tio arbetsgivare hade brister i sitt arbetsmiljöarbete, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

"Arbetsbelastningen för e-handelns medarbetare är mycket hög och arbetsgivarna måste ta den på stort allvar", skriver myndigheten.

Hittills har Arbetsmiljöverket inspekterat 681 arbetsplatser i sektorn.

Bland annat konstaterar myndigheten att en hög andel av pakethanteringen sker manuellt, med få lyfthjälpmedel på plats.

"29 procent av bristerna handlar om medarbetarnas belastningsergonomi", skriver verket.