Avanzas resultat ökade mer än 200 procent

Henrik Montgomery/TT: Nätmäklaren Avanza presenterar delårssiffror. Arkivbild.

Aktien föll över 7 procent på börsen efter torsdagens rapport.

Avanza redovisar ett rörelseresultat på 486 miljoner kronor för perioden. Det kan jämföras med 140 miljoner kronor under motsvarande period 2019.

Intäkterna mer än fördubblades från 329 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019 till 706 miljoner kronor.

Avanzas kundbas mer än fördubblades också och ökade med 129 procent, vilket motsvarar 85 600 nya kunder.

"Tillväxten för året var rekordstark på över 300  000 nya kunder och ett nettoinflöde på 76 miljarder kronor. Den starka tillväxten, ett sparkapital på närmare 600 miljarder kronor och att nästan var femte sparkrona nu sätts in hos Avanza bådar gott inför 2021", säger Rikard Josefson, vd på Avanza, i en kommentar.

Utifrån Finansinspektionens rekommendation att dela ut högst 25 procent av vinsten föreslår styrelsen en utdelning på 0:85 kronor per aktie. Förra året delade bolaget ut 2:30 kronor per aktie. Men bolaget poängterar att mer pengar finns att dela ut.

"Härefter är styrelsens bedömning att det återstår utbetalningsbara vinstmedel om 2,95 SEK per aktie för en extra bolagsstämma att besluta om, när rekommendationen hävs", skriver bolaget.