FI: Amorteringskrav tillbaka efter sommaren

Veronica Johansson/SvD/TT: Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen. Arkivbild.

Som jag tycker i dag så bör det vara den 31 augusti som de återställs, säger Thedéen.

Utvecklingen på bostadsmarknaden är stark och utlåningen till hushållen fortsätter i snabb takt, uppger generaldirektören som skäl.

Finansinspektionen (FI) beslutade att tillfälligt släppa på amorteringskravet i våras. Regelverket kring amortering innebär att den som tar bostadslån måste betala av om lånet överstiger en viss andel av bostadens värde.

Pengar i kris

FI menade att hushåll måste kunna använda pengar ämnade för amortering till annat när coronakrisen råder. Undantaget får göras i överenskommelse med banken.

Thedéen var i höstas öppen för att förlänga tiden då amorteringskravet skulle vara satt på paus, men nu menar han att ett beslut kommer att fattas "tidigt under våren", skriver DN.

FI:s amorteringskrav, som infördes 2016 och skärptes 2018, var kontroversiellt och ifrågasatt när det infördes.

Stark kritik

Flera ledande ekonomer, däribland förre vice riksbankschefen Lars E O Svensson har kritiserat amorteringskravet och haft en rad invändningar mot det.

"Amorteringskraven ökar kredit- och likviditetsrestriktionerna, ökar skuldbetalningarna och minskar kassaflödena. Därmed ökar konsumtionens känslighet för inkomstbortfall", skrev Svensson i en rapport beställd av Stockholms Handelskammare 2019.

Han anser att de skärpta amorteringskraven, som syftar till att bromsa hushållens skuldsättning, har stängt ute de unga bostadsköparna mer än vad de höga bostadspriserna har gjort.