Konsumenter klagar på att SAS tar "straffavgift"

Johan Nilsson/TT: Konsumentverket har ett pågående tillsynsärende mot flygbolaget SAS på grund av sena återbetalningar till resenärer för inställda resor. Arkivbild.

SAS har varit rejält sent med återbetalningar till resenärer som fått resor inställda under pandemin. I januari öppnade Konsumentverket ett tillsynsärende mot bolaget gällande sena återbetalningar för inställda resor eftersom klagomålen fortsatte att komma in.

SAS har getts möjlighet att bättra sig, men Konsumentverket är inte nöjt ännu.

Avgift avdragen

På senare tid har också en ny typ av klagomål utmärkt sig hos myndigheten. I anmälningarna märks en ökad frekvens av klagomål som gäller fall där en flygning ställts in och konsumenten flera månader senare fått en återbetalning, där en "straffavgift" dragits, skriver Konsumentverket i sitt senaste tillsynsbrev till SAS.

Det är något som har börjat komma in i våra anmälningar och det är inte bara en utan det är flera stycken. Det handlar om att en flygning har ställts in och hela biljettsumman sedan inte har betalats tillbaka, säger Fanny Forsling, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket kräver nu att SAS förklarar sig, och ser till att konsumenter som fått fel summa återbetald får rätt summa.

Det stämmer att vi tagit emot en förfrågan angående 32 ärenden kopplade till ansökningar om återbetalning. Vi kommer att svara Konsumentverket när vi gått igenom dessa. Om SAS ställt in ett flyg har du som kund alltid rätt till full återbetalning av biljettpriset, utan avdrag, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.

Hot om vite

Hon påpekar att SAS har hanterat över två miljoner återbetalningsärenden och att det endast är ett fåtal ärenden som pågår.

De hanterar vi enligt sjudagarsregeln, säger Freja Annamatz.

Enligt Konsumentverket är det dock tydligt att det fortfarande finns många konsumenter som har väntat mer än sju dagar på återbetalning. Myndigheten har också bett SAS redogöra för orsaken till sena återbetalningar i flera enskilda ärenden.

Konsumentombudsmannen (KO) skickade i november i fjol ett föreläggande till SAS förenat med ett vite om en miljon kronor per månad om återbetalningar för inställda resor i covid-19 pandemins spår inte sker inom sju dagar. Något beslut om vite har ännu inte fattats..

Nu får vi se vad SAS svarar på det här och sen får vi ta ställning om hur vi går vidare, säger Fanny Forsling.