Utrikeshandel med tjänster återhämtade sig

Hasse Holmberg / TT: Tjänster, som transporter, påverkades av pandemin, men utrikeshandeln med tjänster återhämtade sig något under fjärde kvartalet. Arkivbild.

Utrikeshandeln med tjänster minskade rejält under andra och tredje kvartalen i fjol, men på slutet återhämtade sig tjänsteexporten något, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

För resor syntes dock ingen återhämtning, resor och reserelaterade tjänster var starkt påverkade av pandemin.

Jämfört med 2019 minskade tjänsteexporten 7 procent under det fjärde kvartalet, och importen av tjänster minskade med 8 procent.

Värdet av tjänsteexporten var 176 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2020, och värdet av importen 168 miljarder kronor. Det innebar ett tjänstenetto på 8 miljarder kronor, mer än de 6 miljarder som tjänstenettot uppgick till under fjärde kvartalet 2029.