Samlade lån kan bli dyrt i långa loppet

Jessica Gow/TT: Faktura-, delbetalnings- och kreditkortsköp har ökat explosionsartat på senare tid och leder allt oftare till skuldproblem, enligt Finansinspektionen och Konsumentverket.

Det finns risker med att man stirrar sig blind på månadskostnaden och missar att det blir en förlängd återbetalningstid, säger Anna Hult, jurist på Konsumentverket.

Nästa köp är bara ett klick bort. Och finns pengarna inte på kontot går det ju alltid att betala senare. Eller? Den ökade e-handeln ses som en drivande faktor för en explosionsartad ökning av faktura-, kreditkorts- och avbetalningsköp på senare tid. Och många små skulder innebär en risk för att bygga skuldberg. Färska rapporter från Finansinspektionen och Konsumentverket visar att allt fler får skuldproblem till följd av konsumtionslån.

Det har också gjort marknaden stekhet för företag som erbjuder så kallade samlingslån, det vill säga erbjuder att lösa en persons krediter och lån och samla dem på ett ställe.

Totalkostnaden viktig

Företag som Advisa, Lendo och Zmarta köper mycket plats i tv och sociala medier. Reklamen basunerar ut erbjudanden om lägre ränta och lägre månadskostnad.

Men det är inte alltid lika tydligt vad den totala kostnaden för lånet blir.

Vi har haft ärenden där vi tycker att de fokuserar allt för mycket på månadskostnaden och att marknadsföringen till exempel inte talar om att det handlar om att betala till exempel 24 månader längre än förut, säger Anna Hult.

Trots att regelverket kring marknadsföring av konsumentkrediter är strängt är det långt ifrån alla som lever upp till kraven.

Enligt Konsumentverket innebär många samlingslån just en längre avbetalningstid än personen hade tidigare.

Det är otroligt viktigt att konsumenten tittar på vad den totala kostnaden för den nya krediten blir och kan jämföra det med den totala kostnaden med de krediter man vill samla, säger Anna Hult.

Längre lånetider

Det kan finnas de som trots allt kan vara betjänta av att få en sänkt månadskostnad, påpekar hon, för att över huvud taget kunna betala av på skulden.

Men vi menar ändå att det är viktigt att konsumenten måste få kunskap om vad den totala kostnaden blir och fatta beslut efter det.

Att beräkna sina kostnader är inte alltid så lätt och det kan vara svårt att förstå hur dyrt det blir på totalen.

Branschen för snabba lån och hur företagen sköter sig när det kommer till kreditprövningar är något som Finansinspektionen ska granska särskilt i år. Där ingår företag som jämför, förmedlar lån och erbjuder lösningar där lånen samlas på ett ställe. FI ser en risk att konsumenter hamnar i lån som förlängs och förlängs och på det sättet hamnar i överskuldsättning.

Det kan ju över tid komma nya erbjudanden om lägre ränta och ytterligare förlängd återbetalningstid. På så sätt kan en kredit bli kvar mycket längre än det var avsett, säger Anna Hult.