Ungas sparande minskar under pandemin

Christine Olsson/TT: Conaeffekt? Ungas sparande har nämligen minskat under pandemiåret 2020. Arkivbild.

Runt 2000 ungdomar i Sverige i åldern 15-24 år har svarat på frågor om sitt sparande – och något har hänt, konstaterar analysföretaget Ungdomsbarometern som jobbar med att kartlägga ungas värderingar, attityder och beteenden.

"Ett trendbrott"

Andelen unga som sparar har gått ner under pandemin – från 82 procent 2018 till 77 procent under 2020.

Vi har mätningar från 2010 i dessa frågor, och det som är intressant nu är att vi ser ett trendbrott, säger Ulrik Hoffman som har svårt att säga huruvida det handlar om en effekt av corona.

Men en viktig sak som påverkats under det senaste året är tillgången på extrajobb och möjligheten att tjäna pengar, säger han.

Det här är kanske också ett sådant år då färre tagit steget och flyttar hemifrån, så då kanske det inte blir lika naturligt att starta ett eget sparande om man inte redan har det.

Sparar för framtiden

Enligt undersökningen oroar sig 23 procent för sin ekonomi idag, och hela 30 procent för sin ekonomi i framtiden. Resultatet visar också att det är är allt vanligare att sparandet är långsiktigt, snarare än att rikta in sig på konsumtion och resor.

Boendet står i fokus för många. 2020 sparade 56 procent av de unga tillfrågade till eget boende – vilket är en ökning med 14 procent på två år och 73 procent på 10 år.

En ökning kan även ses bland dem som sparar till pensionen – från 13 procent 2018 till 18 procent förra året, enligt undersökningen.

Vem tänker på pension redan i 20-årsåldern? Inte helt ovanligt, om man får tro Arturo Arques som är privatekonom på Swedbank.

Till skillnad från tidigare, då pensionssparande var väldigt ovanligt, har allt fler unga börjat spara till sin pension, säger han till TT.

Två månadslöner

Arturo Arques understryker dock att det absolut viktigaste sparandet egentligen är att gå med i en a-kassa.

Ja, ett viktigt råd för alla - inte minst unga som har hela yrkeslivet framför sig, säger han och fortsätter:

Det är en trygghetsförsäkring, annars behöver man ju spara mer själv.

Enligt Arturo Arques visar Swedbanks egna tidigare undersökningar att hushållen generellt sett faktiskt sparat mer under pandemin, bland annat beroende på situationen på arbetsmarknaden samt att man inte gör av med pengar lika lätt.

Vad vi också kan se bland de unga är att man börjat spara mer, för man har insett att en sparbuffert är väldigt bra. Syftet med den är ju att överbygga oförutsedda utgifter, för hur duktig du än är kommer det hända saker i livet.

TT: Hur mycket ska man som ung lägga undan varje månad, tycker du?

Spara tio procent av inkomsten efter skatt, till dess att man har en sparbuffert som uppgår till två månadslöner efter skatt.

De pengarna bör vara lättillgängliga.