Snatteri och hot tillbaka i butikerna

Fredrik Sandberg/TT: Fler än en av fyra handlare utsattes för brott första kvartalet 2021, enligt svensk handel. Men många polisanmäler inte. Arkivbild.

Över fyra av tio handlare utsattes för brott första kvartalet 2021. Jämfört med kvartalet före är det en ökning med 14 procent, visar branschorganisationen Svensk Handels trygghetsbarometer.

Mest ökade snatteri och stölder som mer än en tredjedel av handlarna utsatts för. Men över hälften valde att inte polisanmäla.

En av fem handlare har utsatts för hot och nästan lika många för bedrägeri eller bedrägeriförsök.

Svensk Handel ser allvarligt på utvecklingen och konstaterar nu att minskningen av brott de tre sista månaderna 2020 inte var ett trendbrott. Det var de speciella omständigheterna med starkt begränsat antal besökare i butikerna som förklarade att färre utsattes under den perioden.