Fortsatt tillväxt i februari enligt indikator

Anders Wiklund/TT: Enligt BNP-indikatorn, som är en preliminär beräkning, fortsatte den svenska ekonomin att växa i februari, jämfört med månaden före. Arkivbild.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,7 procent i februari jämfört med månaden före, enligt säsongsrensade tal. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) preliminära beräkning.

"Varuproducenter som bygg och industri fortsätter att bidra till återhämtningen och utvecklas nu positivt även jämfört med innan pandemin", säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Även hushållens konsumtion bidrog positivt till BNP-utvecklingen, enligt BNP-indikatorn för februari.

Jämfört med februari för ett år sedan var aktiviteten i ekonomin 1,1 procent lägre i februari i år.