Västtrafik satsar på elbussar i Göteborg

Göteborg får 137 nya elbussar i trafik från 2022. Foto: Eddie Löthman

Nästa år får kollektivtrafiken i Göteborg ytterligare 137 elbussar. Västtrafik har upphandlat två avtal för busstrafik och valt att fortsätta satsa helt på el. Det ena avtalet omfattar stombusstrafiken och har tilldelats Keolis Sverige. Det andra omfattar busstrafiken i centrum och nordost och har tilldelats Nobina Sverige.

Västtrafik satsning mot en helt elektrifierad stadstrafik i regionen fortsätter. Det står klart när stombusstrafiken och områdestrafiken i centrum och nordöstra Göteborg nu har upphandlats. Avtalen har tilldelats Keolis och Nobina.

– Nu fortsätter vår resa mot målet att ha en helt elektrifierad stadstrafik år 2030. Vi har gott om erfarenheter av att köra elbussar i stor skala i våra städer och nu blir trafiken i centrala Göteborg ännu tystare och renare. Det här är en viktig del för att vi ska skapa bättre stadsmiljöer för människorna som lever där, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Hela upphandlingen omfattar totalt 137 bussar, som alla kommer blir helt elektriska. I avtalet för stombussarna ingår 52 elbussar och i avtalet för centrum nordost ingår 85 elbussar.

– För bara några år sedan var elbussar ett undantag och något som tillhörde framtiden. På kort tid har vi lyckats ställa om och gjort elbussar till en självklar del av vårt stadsrum och vår vardag. Vi har visat och vi fortsätter visa att vi ligger i absoluta framkant i att åstadkomma en hållbar omställning, säger Lars Backström.

Sedan ett antal år tillbaka har Västtrafik genomfört en storsatsning på elektrifierad stadstrafik, i december började till exempel 145 nya elbussar köra i Göteborg. Satsningen har lett till att Västsverige har flest elbussar i Norden. I upphandlingen var det Keolis och Nobina som lämnat det mest fördelaktiga anbuden i de två avtalen när pris och kvalitet vägts samman.