Brist på båtmotorer väntas öka stölderna

Björn Larsson Rosvall/TT: Sjön lockar många även i år. Arkivbild.

Under pandemin har båtmotorstölderna minskat: under 2020 stals 1 733 motorer, en minskning med 24 procent jämfört med 2019. Minskningen anses bero på att gränserna till flera grannländer har varit stängda.

Men nu öppnar samhällena upp igen. Samtidigt råder det en mycket, mycket stor brist på båtmotorer. Både här och i andra länder.

Den som blir av med sin båtmotor kan därför inte räkna med att kunna få tag på en ny i sommar. Branschorganisationen Sweboat konstaterar att både pandemin, halvledarbristen och stoppet i Suezkanalen i mars har gjort att båtmotorerna inte hinner levereras i takt med efterfrågan.

Ännu mer stöldbegärligt

Bristen gäller inte bara i Sverige, och det gör att tjuvarna kan bli ännu mer aktiva nu, befarar Viktor Eklöf, utredningsinspektör på Larmtjänst. Fast ännu finns inga siffror på om båt- eller motorstölderna ökar nu i vår.

Vi har inte någon aktuell statistik ännu, den kommer kvartalsvis från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Vart motorerna som stjäls tar vägen vet ingen säkert, men många förs utomlands, österut, berättar han. Fast en hel del blir nog också kvar och säljs här.

Därför gäller det att se upp då man handlar begagnat. Han råder den som ska köpa att vara mycket noggrann i kontrollerna, så att man inte köper stöldgods.

Han tycker att båtköpare kan vara både okunniga och naiva som skippar kollen och litar alltför blint på säljaren.

Man skulle ju inte köpa en bil utan registreringsnummer, eller med en skylt där en siffra saknas.

Fast han håller med om att det är svårt att veta hur ett riktigt serienummer ser ut på en motor.

Man kan kolla med tillverkaren om serienumret stämmer, och om en motor med ett sådant nummer har sålts i Sverige. Man kan också kolla med polisen eller Larmtjänst om motorn är anmäld stulen.

På båtar ska det också finnas märkningar med skrovnummer. Men även här kan det vara svårt för den ovane att veta om det är ett riktigt nummer.

Bedragare i farten

Han råder den som ska köpa båt eller motor att aldrig köpa vare sig motor eller båt osett.

Det finns bedragare.

Det finns de som begär pengar via swish för att köpare ska få köpa båten osett, men det bör man absolut inte gå med på, enligt Viktor Eklöf.

Säljaren måste kollas noga, med id på plats, understryker han. Man ska också se till att få ett ordentligt kvitto på köpet, understryker han.

Man måste veta vem man har köpt av, säger Viktor Eklöf.