Oväntat låg inflation i maj

Courtney Crow/AP/TT: Finansmarknaden följer inflationssiffrorna med spänning. Arkivbild.

Enligt måttet KPIF sjönk inflationstakten till 2,1 procent i maj, mot 2,5 procent i april. Analytiker hade i snitt räknat med en nedgång till 2,2 procent.

Jämfört med månaden före steg priserna i maj, enligt KPIF-måttet, med 0,2 procent.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål kring 2 procent, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Förutom en mindre ökning av elpriserna än väntat hamnade inflationen lägre än beräknat då priserna på paketresor inte var så höga som befarat.

Varuinflationen backade samtidigt, som ett resultat av att en starkare krona vägde tyngre än effekter av högre råvarupriser och flaskhalsar inom industri och logistik.

Statistiken bjöd enligt Isaksson inte på några större överraskningar. Och framför sig ser han i sommar hur KPIF-inflationen rensat för energipriser kommer att falla ned under 1 procent.

I maj uppmätte Statistiska centralbyrån KPIF-inflationen exklusive energi till 1,2 procent, mot väntade 1,4 procent. I april låg detta inflationsmått på 1,7 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.