Lärarfacken allt närmare sammanslagning

Anders Wiklund/TT: Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Arkivbild.

De två lärarfacken plus Sveriges Skolledarförbund har tagit ett steg ytterligare mot vägen att skapa ett gemensamt storfack.

I pressmeddelande skriver de att en avsiktsförklaring har skrivits under som syftar "till att etablera en ny organisering inom utbildningssektorn från och med den 1 januari 2023".

Akademikerorganisationen Saco ska vara dess hemvist, vilket innebär att Lärarförbundet, som i dag tillhör TCO-familjen, måste uppgå i Saco.

Det nya lärarfacket är tänkt att vara av federativ karaktär med underavdelningar för olika lärartyper, där bland annat skolledarna ska ha en egen organisation, skriver facken i ett gemensamt pressmeddelande.