Tillväxtverket förlorar tolkning av stöd

Janerik Henriksson/TT: Myndigheten förlorar i högsta instans. Arkivbild.

Tillväxtverket förlorar ännu en gång kring frågan hur permitteringsstöd ska beräknas för företag som sökt stöd i pandemin.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast det är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd som ska ligga till grund för stödet.

Tillväxtverket bedömer dock att det är "relativt få" företag som berörs av den ändrade praxisen. Den absoluta merparten av företag har samma antal anställda som är stödberättigade oavsett om jämförelsemånaden nu ändras, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.