Försenad i sex år – Sydvästlänken nu i drift

Johan Nilsson/TT: Sydvästlänkens omriktarstation utanför Lyby i Skåne. Länken ska säkra elleveranser till landets södra delar, men har varit kraftigt försenad. Arkivbild.

Vi har väntat länge på att kunna ta det här i drift och det har tagit alldeles för lång tid, säger energiminister Anders Ygeman (S) till TT.

Det här innebär att vi kommer att kunna få över betydligt mer el till södra Sverige, och jag tror att vi kommer att få mer stabila spänningsnivåer. Förhoppningsvis innebär det också över tid att vi får en mer jämlik prisbild över Sverige.

Men ministern kan inte garantera att elkunderna i syd får lägre elpriser nu. Priserna sätts på en öppen marknad – och tillgång och efterfrågan avgör priset.

Men ju mer överföringskapacitet vi har från mellersta till södra Sverige, desto mindre kommer prisskillnaden att bli, säger Ygeman.

Lång rad förseningar

Sydvästlänken skulle ha tagits i bruk 2015, men då var bara den norra delen mellan Närke och Småland klar. Den södra delen av projektet mellan Barkeryd i Småland och Hurva i Skåne har kantats av en rad förseningar.

Orsaken är olika tekniska problem, men nu anser Svenska Kraftnät att allt fungerar så säkert och stabilt att länken kan vara en del av stamnätet.

Syftet var bland annat att bygga bort en del flaskhalsar, och det här innebär en kapacitetsökning med ungefär 25 procent, säger Sverker Ekehage, projektledare på Svenska Kraftnät.

Löser inte allt

Men liksom Anders Ygeman vågar han inte lova lägre elpriser till elkunderna i syd – som betalar mer för elen än elkunderna norröver.

Det här är inte en lösning för allting, men det bidrar naturligtvis till att jämna ut elpriserna mellan områdena, säger Sverker Ekehage.

Det här är en del av ett väldigt stort nät, och det finns fortfarande begränsningar i det.

Sydvästlänken har kostat 7,3 miljarder kronor och är Svenska kraftnäts hittills största investering i stamnätet.

Enligt Anders Ygeman planerar regeringen för ytterligare åtgärder och att snabba på utbyggnadstakten av elnätet. Han nämner att investeringstakten i nya elledningar ska tredubblas och att tillståndstiderna ska halveras.