Något dämpade inflationsförväntningar

Fredrik Sandberg/TT: Inflationsförväntningar dämpas något. Arkivbild

På ett års sikt ligger förväntningarna på KPI-inflationen på 1,8 procent, vilket kan jämföras med 1,9 procent i motsvarande mätning i juni.

På två års sikt sjunker inflationsförväntningarna också till 1,8 procent, från 1,9 procent. Och på fem års sikt sjunker inflationsförväntningarna till 1,9 procent, mot tidigare 2,0 procent.

Förväntningarna när det gäller KPIF-inflationen – som är den Riksbanken siktar på med sitt inflationsmål på 2 procent – ligger stabil på 1,8 procent på både ett och två års sikt och på 1,9 procent på fem års sikt.

Reporäntan förväntas vara oförändrad på tre månaders sikt, men antas därefter höjas till 0,1 procent på ett års sikt, 0,3 procent på två års sikt och 0,9 procent på fem års sikt.

BNP-tillväxten väntas bli 3,3 procent på ett års sikt, mot tidigare 3,1 procent. På två och fem års sikt ligger tillväxtprognoserna stabila på 2,8 respektive 2,4 procent, enligt enkäten.

I mätningen har 180 företrädare för arbetsmarknadens parter, inköpschefer och marknadsaktörer tillfrågats under perioden 30 augusti-13 september.