Efterfrågan på stora bostäder håller i sig

Foto: Tierra Mallorca/Unsplash

I en extrafråga i den kvartalsvisa Mäklarbarometern undersöktes vad landets fastighetsmäklare tror kommer att hända på bostadsmarknaden efter pandemin. En återgång till mer normala konsumtionsmönster kommer inte att leda till att efterfrågan på stora bostäder minskar, enligt fastighetsmäklarna.

Tror du att en återgång till mer normala konsumtionsmönster efter pandemin kommer att leda till att trycket på stora bostäder ökar eller minskar?

bild

Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.

Sammanställningen av fastighetsmäklarnas svar visar att de bedömer det som att efterfrågan på stora bostäder blir fortsatt stark även om vi återgår till mer normala konsumtionsmönster. I bedömningen ”blir oförändrat” bör man beakta hur läget var i september. Då var efterfrågan på stora bostäder mycket stor, något som således bedöms hålla i sig.

- Jag tror också att efterfrågan på större bostadsyta kommer att vara fortsatt stark framöver, om än inte fullt lika stark som mitt under pandemin. Vi är många som vant oss vid att kombinera kontors- och distansjobb och min gissning är att de flesta arbetsgivare kommer att fortsätta erbjuda den möjligheten, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Efterfrågan på större bostadsyta inte bara en pandemieffekt
Efterfrågan på större bostadsyta kan även ha andra förklaringar än pandemin, som exempelvis demografi. Mellan 1985 och 1995 föddes många barn och en stor del av dem befinner sig i en fas i livet då man bildar familj och därför efterfrågar större bostadsyta. Utbudet på stora bostäder har dock inte ökat i takt med efterfrågan. En möjlig förklaring till att utbudet hålls nere är att vi blir äldre och håller oss friska längre upp i åldrarna. Många kan därför bo kvar längre i den egna villan i stället för att flytta.

- Som med mycket annat går det inte att peka ut en enskild faktor som påverkar. Demografiska faktorer i kombination med möjligheten till distansarbete gör att efterfrågan på stora bostäder hålls uppe, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Källa: SBAB