Företag ser behov av höjda priser

Fredrik Sandberg / TT: Företagens behov av att höja priserna ökar till följd av produktionsstörningar och leveransproblem, enligt en färsk företagsundersökning från Riksbanken. Arkivbild

"Kraftiga prisökningar på bland annat råvaror och energi tillsammans med dyrare transporter och brist på komponenter ökar företagens kostnader. Samtidigt är lönsamheten god och den höga efterfrågan innebär att man ser goda möjligheter att höja försäljningspriserna", skriver Riksbanken.

Företagsundersökningen som nu publiceras bygger på intervjuer med företrädare för 51 företag och branschorganisationer under perioden 21-29 september.

I vilken utsträckning de ökade kostnaderna för företagen kommer att leda till höjda försäljningspriser mot konsumenter är enligt undersökningen osäkert på grund av hård konkurrens.

"De företag som huvudsakligen säljer till andra företag höjer sina priser och planerar även för ytterligare höjningar under året. Handeln och de företag som säljer tjänster till hushållen ser också stigande kostnader, men med en viss fördröjning för delar av handeln", skriver Riksbanken.