Projektdrivet förändringsarbete för en mer hållbar byggbransch

Som ett led i att få ner koldioxid-avtrycket har NorDan installerat solcellsanläggningar på alla sina fabriker i Sverige. Dessa täcker cirka tio procent av företagets elförbrukning. Foto: NorDan

Att byggbranschen behöver bli mycket mer hållbar är ingen nyhet. Nyheten är att det faktiskt sker en del initiativ och konkreta förändringar.

Ett företag som de senaste åren har investerat i och arbetat aktivt för hållbarhet och digitalisering i byggbranschen är NorDan.

NorDan har en tydligt formulerad strategi som går under namnet ecoDigital ready. I september deltog företaget på FN:s nionde hållbarhetskonferens för att berätta om hur företaget aktivt arbetar med FN:s hållbarhetsmål, under temat ”hur jobbar byggbranschen internationellt med hållbarhetsmål”.

NorDan har nämligen valt ut sju av FN:s sjutton mål kring hållbar utveckling och brutit ned dem till fyra fokusområden där företaget anser att det kan göra störst nytta: lokala värden, fokus på människan, resurseffektivisering samt genomförande och partnerskap.

- Vi upplever att detta förenklade sätt att arbeta är väldigt effektivt och vi har genomfört en rad konkreta projekt för att bli bättre på hållbarhet, säger

bild
Dag Kroslid, vd för NorDan. Foto: NorDan

Från energibesparingar till bredare aktioner

NorDan är leverantör till stora aktörer inom bygghandeln, till husfabriker och byggentreprenörer. Redan på 80-talet började NorDan fokusera på produktens U-värde, alltså isoleringsförmågan, och är känt för sina goda lösningar när det gäller energiprestanda.

När kunderna för några år sedan började ta upp vikten av hållbarhet och att alla måste hjälpas åt för att skapa hållbara byggnader i Skandinavien insåg NorDan att det var dags att göra ännu mer. 2015 hade NCC en konferens om kraven på leverantörer när det gäller hållbarhet och svenska myndigheter signalerade i samma veva att nya regler om hållbarhetsrapportering och jämställdhetsplaner skulle införas.

- Dessa faktorer skapade en ökad medvetenhet hos oss att hållbarhet är otroligt viktigt på flera plan. 2017 lärde vi om FN:s hållbarhetsmål och bestämde oss för att välja ut sju av dem, där vi kunde bidra som bäst, säger Dag.

Företaget har årligen sedan 2018 genomfört en rad projekt som bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Projekten bestäms av ledningsgruppen som är en brett sammansatt grupp med representation från olika funktioner inom företaget och med en hållbarhetschef. Dessa sammankomster ger möjlighet att hitta nya idéer och att bolla dem ur olika perspektiv. 

- Arbetssättet ger en väldigt bra dialog och involverar stora delar av organisationen när vi väl genomför de hållbarhetsprojekt som vi bestämt oss för. Att handfast ta tag i målen i konkret projektform har varit framgångsrikt, säger han.

bild
NorDans ledningsgrupp med FN:s globala mål för en hållbar värld. Foto: NorDan

Olika aspekter av hållbarhet

Hållbarhet anges ofta som bestående av tre huvuddelar, nämligen ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Genom att hålla dessa aspekter, tillsammans med de sju hållbarhetsmålen, framför ögonen i olika projekt har företaget lyckats positionera sig som en betydande hållbarhetspartner.

Ett innovationsprojekt, tillsammans med bland andra Stora Enso, är 3D-printade runda och halvrunda fönster med karmar av biokomposit. Fönstren är de första i sitt slag i världen, både när det gäller produktionsteknik och materialsammansättning - de består av femtio procent biomassa och lika mycket kompositmassa.

- Runda och halvrunda fönster är produkter där 3D-printing gav en mer effektiv produktionsprocess samtidigt som vi började använda nya intressanta material i biokomposit. Detta är ett innovationsprojekt där vi ser stor potential, säger Dag som spår att det i framtiden kan komma stora hubbar med 3D-printrar, placerade på strategiska platser, kanske kompletterat med skrivare ute på byggarbetsplatserna.

bild
3D-printing kan bland annat medföra tidsbesparing och enklare processer. Foto: NorDan

Biokomposit – material med utvecklingsmöjlighet

NorDan har tagit konceptet vidare i ett samarbete med Concrete Print – som bygger det första 3D-printade huset i Sverige – och levererar   3D-printade fönster och ytterdörr i biokomposit till huset.   

- Biokomposit är ett spännande material där man kan blanda in olika biomaterial som hampa och flis och i framtiden kanske plastavfall från havet i stället för – som idag – nyproducerat polymermaterial, säger han.

Anledningen till att det inte redan nu används återvunnen plast vid tillverkningen är att 3D-printing kräver speciella skrivarmaterial. Komposit är med andra ord inte miljövänligt i sig själv men man kan återanvända den printade karmen genom att tugga ner den till material som blir till nytt granulat och nya karmar.

3D-printing som ny produktionsteknologi

- De stora vinsterna med vårt innovationsprojekt är att vi som stort bolag lär oss den nya produktionsteknologin, additiv produktion. Det vi har sett så här långt är att för produkter med fria former, som runda fönster, innebär 3D-printing en tidsbesparing, renare och enklare processer med färre manuella steg och slutprodukten presterar lika bra som trävarianten, säger han.

Byggbranschen har generellt ett högt CO2-avtryck. Inom NorDan läggs stor kraft på att reducera CO2-avtrycket genom förbättringar i form av solceller, klimatkompensation, översyn av verksamheten och av produkterna.

På COP 26-konferensen i Glasgow, som är en uppföljning i november av Parisavtalet, ställer NorDan ut produkter i ett nollutsläpps-hus. Det är företagets ”vanliga” träfönster med en isoleringsförmåga som är extra hög.

 

- Vår produktion består till lika delar av modern teknik och hantverk och vi använder virke från hållbara skogsbruk som vi impregnerar på ett skonsamt sätt, säger Dag.

Andra hållbarhetsåtgärder är lanseringen av avancerade miljödeklarationer för produkterna och en pilotfabrik i Småland där begagnade fönster och dörrar kan demonteras och därefter sorteras i olika fraktioner med återvinningsvärde.

- Varje projekt hjälper oss att bli lite mer hållbara. Det är ett kontinuerligt arbete, där vi tampas med samma utmaningar som resten av byggbranschen i allt från produktion, leveranser, byggmaterial, digital samordning och avfallshantering, säger han.

Miljöcertifieringar, miljödeklarationer och digitala modellsimulationer blir allt vanligare och cirkulär ekonomi är numer ett välkänt begrepp. Social hållbarhet är en hållbarhetsfaktor som kanske inte diskuteras lika ofta. När det kommer till social hållbarhet är NorDan AB hållbarhetspartner till Rädda Barnen i Sverige och för att stödja jämställdhet är företaget huvudsponsor till Malmös damlag i handboll.

Samspel och samarbete förutsättningar för framgång

- Hållbarhet och digitalisering är de två mest spännande områdena i vår tid. Den goda respons vi har fått på marknaden visar att vi är ett seriöst, modernt företag som kan ha dialog med både befintliga och nya kunder om dessa områden.

bild
De första 3D-printade fönstren med karmar av biokomposit är ett av NorDans innovationsprojekt. Bild: NorDan

En förutsättning för att lyckas med hållbarhetsarbete är samspel och samarbete, poängterar Dag.

- Min upplevelse är att väldigt många företag känner till FN:s hållbarhetsmål och vår bransch- och arbetsgivarorganisation TMF har också gjort ett fint jobb med att ta fram riktlinjer kring hur branschen bör arbeta med dessa mål.

Han konstaterar att det aldrig är lätt att genomföra stora förändringar, men säger att hans förhoppning är att fler och fler företag vill fokusera mer på hållbarhet och samverka om att nå FN:s hållbarhetsmål för att tillsammans utveckla byggbranschen.

Text: Susanne Ringheim Kilje

bild