Elnätsavgifter tas upp av kammarrätten

Johan Nilsson/TT: Vad ska det kosta att få strömmen genom elnätet? Nu går frågan vidare i domstolshierarkin. Arkivbild.

Nu går striden om storleken på avgifterna för elnätet vidare.

Kammarrätten i Jönköping har bestämt sig för att pröva elnätbolagens intäktsramar för elnäten, efter att Energimarknadsinspektionen (EI) överklagat beslutet från förvaltningsrätten från i våras.

Bakgrunden är att EI, med nya regler att stödja sig mot inför tillsynsperioden 2020-2023, har begränsat elnätsföretagens sätt att beräkna hur stora intäktsramarna får vara. Beräkningen påverkar vilka avgifter elnätsföretagen i sin tur kan ta ut av konsumenterna.

En majoritet av elnätsbolagen, bland annat drakarna Vattenfall, Ellevio och Eon, överklagade besluten. I förvaltningsrätten fick deras överklagan gehör, men nu går alltså ärendet vidare i domstolshierarkin då kammarrätten gett prövningstillstånd.

När ett avgörande kan komma är dock oklart, processen är skriftlig och materialet omfattande, enligt domstolen.