Ny nordisk förlust om minimilöner

Virginia Mayo/AP/TT: EU:s förslag om minimilöner har lagts fram av arbetsmarknadskommissionären Nicolas Schmit från Luxemburg. Arkivfoto.

Med röstsiffrorna 443 mot 192 och 58 nedlagda godkände ledamöterna under torsdagen den linje som utskottet slog fast redan för två veckor sedan.

Utskottets linje ogillas dock skarpt av många ledamöter från Sverige och Danmark som oroas över att minimilönsförslaget i slutändan ska hota den nordiska lönesättningsmodellen. De nordiska ledamöterna hade därför tvingat fram torsdagens omröstning, trots att de förlorade stort när utskottet röstade om samma sak.

Trots det nordiska bakslaget under torsdagen återstår fortfarande många steg innan minimilönsförslaget kan bli verklighet. EU-ländernas regeringar har fortfarande inte kunnat enas om sin syn på saken och behöver sedan dessutom gå in i kompromissförhandlingar med EU-parlamentet innan slutresultatet är klart.