Åklagaren vill överklaga Percy Nilssons friande dom

Jessica Gow: Percy Nilsson under förhandlingarna i tingsrätten i början av oktober. Nu frias han av tingsrätten. Arkivbild.

Åklagaren har enligt tingsrätten inte lyckats bevisa att fastighetsmagnaten Percy Nilsson faktiskt har använt informationen han fått skickad till sig för insiderhandel.

Pontus Hamilton, åklagare vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten, är inte nöjd med att Percy Nilsson nu frias.

Sannolikt kommer jag att överklaga. Det framstår som stötande att han frias. Han har handlat aktier tjugo minuter efter att ha svarat på ett sms som innehöll information. Att det skulle finnas en alternativ förklaring är osannolikt, säger Pontus Hamilton.

Huruvida han ska överklaga domen mot de övriga åtalade, som dömts men kanske inte fått så hårda straff som han yrkat, har han inte bestämt.

Percy Nilssons advokat Lars Kruse hävdar att åklagaren inte har mycket för att överklaga. Percy Nilsson kommer att frikännas i hovrätten också, enligt honom, men om domen överklagas så kommer bara kostnaderna för samhället att öka.

Det är en utomordentligt välskriven frikännande dom. Den visar att åklagarens talan vilat på en bräcklig grund, säger Lars Kruse, Percy Nilssons advokat.

Orättvist behandlad

Visst, det har handlats aktier i det aktuella bolaget, men inte på insiderinformation, understryker han.

Percy Nilsson är lättad. Men han känner sig orättvist behandlad, säger Lars Kruse.

Dan Olofsson, också han känd profil inom näringslivet, fälls för obehörigt röjande av insiderinformation, och får villkorlig dom och böter.

Han skriver till TT att han har för avsikt att överklaga den fällande domen.

Det var han som skickade ett sms till Percy Nilsson, som åklagaren har hävdat är en uppmaning att köpa aktier.

Nämnda sms löd:

"Hej Percy. Kommer ett bud i morgon på Victoria Park på 38 kr. Insiderinformation således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan".

Men Percy Nilsson har sagt i tingsrätten att han sällan köper aktier och inte efter någons köpråd, och att han inte påverkats av informationen i det aktuella fallet.

Tolv fällda för insiderbrott

Insidermålet som avser fastighetsbolaget härrör från aktieköp i maj 2018 i Victoria Park där Nilsson, via bolag, sedan tidigare var ägare till en liten andel. Köpet gjordes tidsmässigt efter det att Dan Olofsson skickat information om ett kommande bud på Victoria Park.

Åtalet väcktes 2020 och handlar om grovt insiderbrott.

Domen avser två delar, varav den ena rör fastighetsbolaget Victoria Park och den andra delen rör insiderhandel i danska telekomoperatören TDC. I den delen döms tolv personer, de huvudåtalade, till fängelse i ett och ett halvt år.