Reallöneutvecklingen har stannat av

Janerik Henriksson/TT: Mer i plånboken? Nja, reallöneutvecklingen står och stampar. Arkivbild.

Löneutvecklingen i år till och med september var 2,7 procent, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet. När de definitiva siffrorna blir klara väntas de dock innebära en högre ökning, 2,9 procent.

Men priserna stiger, och det innebär att reallöneutvecklingen har stannat av, enligt Medlingsinstitutet. I september var konsumentprisernas årliga ökningstakt 2,8 procent, därmed tangerades nästan löneökningstakten, vilket gör att reallönerna i princip var oförändrade jämfört med samma månad förra året.

"Vi går snart in i en period där konsumentpriserna under enskilda månader kommer att öka snabbare än lönerna jämfört med året innan. Inflationen har stigit till högre nivåer samtidigt som den allmänna löneutvecklingen väntas tappa fart i slutet av 2021", skriver Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.