Fortsatt återhämtning för SJ

Minskat resande under pandemin har skapat utmaningar för SJ. Foto: SJ

Under årets fjärde kvartal ökade resandet ytterligare vilket medförde ett kraftigt förbättrat rörelseresultat för SJ jämfört med samma period föregående år. Resandet har dock inte återgått till nivåerna före pandemin. Driftsättningen av ett nytt produktionsplaneringssystem i kombination med hög sjukfrånvaro påverkade SJs förmåga att leverera full trafik under årets sista månader.

SJ tog under fjärde kvartalet tre viktiga steg mot framtidens moderna fordonsflotta. I november kördes premiärturen för det första helt ombyggda X 2000-tåget från Stockholm till Göteborg. Med helt ny teknik och inredning men med bibehållen stålkorg kommer nya X 2000 att ta tågresandet till en helt ny nivå. SJ har också fattat tilldelningsbeslut för minst 25 nya snabbtåg som blir Sveriges snabbaste tåg med en topphastighet på 250 kilometer i timmen. Dessutom har tilldelningsbeslut också fattats för minst lika många helt nya regionaltåg.

– Det blev väldigt tydligt för oss att så snart pandemirestriktionerna lättade så valde våra kunder att börja resa med tåg igen. Vi vet att det finns en hög efterfrågan på bekväma och klimatsmarta resor, och med våra fordonssatsningar kommer vi att erbjuda fantastiska möjligheter till det framöver, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Kvartalet innebar också stora utmaningar för SJ som tvingades att dra ned antalet avgångar i samband med intrimningsproblem vid byte av planeringssystem. Det fick negativa konsekvenser för både resenärer och medarbetare. Dessutom drabbades SJ, liksom alla andra delar av samhället, av höga sjukskrivningstal i mitten av december och framåt, och även det ledde till många inställda avgångar.

– Det har varit en väldigt besvärlig period för både resenärer och medarbetare, och jag är uppriktigt bekymrad över att det har drabbat så många. Vi gjorde stora insatser för att kunna erbjuda de viktiga jul- och nyårsresorna som så många hade sett fram emot, och med gemensamma krafter i hela vårt bolag lyckades vi väl med det. Det är jag förstås väldigt glad och stolt över, säger Monica Lingegård.

Minskat resande under pandemin har skapat utmaningar även inom den upphandlade trafiken. I vissa avtalskonstruktioner tar tågoperatören ensam en stor ekonomisk risk bland annat kopplat till biljettintäkter och resande. Avsättning för framtida osäkerhet kring dessa avtal har i fjärde kvartalet påverkat resultatet negativt.