Genombrott för grafen i termisk spraybeläggning

Foto: SIO Grafen

Forskare från bland annat Chalmers och Högskolan Väst har gjort ett genombrott när det gäller storskalig användning av grafen i termisk sprutning. Det öppnar upp för industriell användning.

Det uppger det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen.

I ett projekt inom SIO Grafen var målet att skapa storskaliga grafenbeläggningar med termisk sprutning. Här användes både ett metalliskt och ett keramiskt matrismaterial med diverse sprutmetoder, samt en ny hybridprocess med pulver och grafensuspension samtidigt.

– Vi lyckades få in grafen i termiska spraybeläggningar. Därmed kan vi visa att grafen överlever de utmanande processförhållandena för termisk sprutning. Ett viktigt steg framåt, säger projektledare Uta Klement, professor i materialvetenskap på Chalmers, i ett pressmeddelande.

För industriell applikation krävs fortfarande att beläggningarna avseende grafeninnehåll optimeras.

Projektet har enligt SIO Grafen gett resultat som kommer att vara värdefulla för framtida termiska sprutexperiment med grafen och andra 2D-material, exempelvis i vilken utsträckning kulfräsning kan användas och hur den erforderliga viskositeten kan uppnås i suspensionen. En annan utmaning var att mäta grafenhalten och distributionen i beläggningarna.

I projektet har Chalmers, Högskolan Väst, 2D fab, Thermal Spraying & Engineering, GKN Aerospace, Federal Mogul och MAN Energy Solutions ingått.