Flera fack varslar om strejk i Svenska kyrkan

Christine Olsson/TT: Strejken inom Svenska kyrkan kan utvidgas. Arkivbild.

Klockan 9 på fredagen inleddes fackförbundet Kommunals strejk som rör bland andra vaktmästare och krematoriearbetare inom Svenska kyrkan. Strejken gäller cirka 500 personer och ytterligare 5 000 omfattas av övertidsblockad.

Nu tar även Akademikerförbundet SSR ut sina medlemmar i strejk. Det handlar om präster, diakoner och personer som arbetar på ekonomi- och personalavdelningar inom Svenska kyrkan. Dop, begravningar och vigslar kan alltså påverkas.

Under fredagen varslade organisationen om att i första hand 70 "strategiska personer" ska tas ut i en strejk som inleds klockan 7 den 11 maj.

Medling slutförd

Att parterna skulle kunna komma överens innan dess är osannolikt enligt SSR:s förhandlingschef Markus Furuberg.

Vi har haft en medling och arbetsgivarorganisationen har valt att tacka nej till medlarnas bud. Då är medlingen slutförd. Jag ser inte vad annat de kan göra i det här. Det är väldigt provocerande, säger han.

Totalt företräder förbundet 2 000 anställda inom kyrkan.

Vi tar varslen steg för steg. Men jag hoppas att de sansar sig och att Svenska kyrkan inser att de ska ha löner och villkor på nivå med övriga arbetsmarknaden.

Strax efter meddelade även Lärarnas samverkansråd att man, av samma skäl, varslar kyrkomusiker på nio orter runt om i landet om strejk.

Även Vision varslar om strejk med start den 11 maj. Förbundet organiserar cirka 5 700 medlemmar inom Svenska kyrkan, men strejken omfattar endast 280 "utvalda arbetstagare" enligt ett pressmeddelande.

Förutom dessa varsel meddelar även förbundsstyrelsen i DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, att den beslutat om att "planera för stridsåtgärder på Svenska kyrkans avtalsområde".

Viss dispens

Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal, säger att facket har gett 24 timmars dispens för ett antal begravningar och krematorier under fredagsmorgonen.

Krematorieverksamhet som är planerad under dagen kommer att utföras under dagen, säger han.

Däremot kommer facket inte att ge dispenser rent generellt i framtiden.

Enligt Birgitta Ödmark, vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, är det primärt just krematorie- och begravningsverksamheten som påverkas av strejken.

Vi betraktar det som skyddsarbete. Ett stopp i den kedjan vore av olika skäl en katastrof. Därför är det tillfredsställande att vi har en samsyn med Kommunal om att den ska fortsätta, och jag utgår från att de fortsätter ta sitt ansvar där, säger hon.

Avtal uppsagt

Hur övrig verksamhet påverkas beror på de lokala förhållandena, enligt Birgitta Ödmark. Små församlingar kommer troligtvis att påverkas mer än stora.

Bakgrunden till strejken är att facken och arbetsgivarorganisationen inte kommit överens om ett nytt avtal sedan arbetsgivaren sagt upp det gamla. I korthet handlar tvisten om att facken vill ha samma omställningsvillkor på arbetsmarknaden som andra, något Svenska kyrkan nekar till.

Konflikten gick därför till Medlingsinstitutet. Under torsdagen sade arbetsgivaren nej till medlarnas slutbud medan arbetstagarnas olika företrädare sade ja.