Inflationen sjunker oväntat mycket

Johan Hallnäs: Inflationstakten i juli 2022 enligt måttet KPIF.

Inflationen i juli var 8,0 procent, enligt SCB. En klar minskning från juni, då den var 8,5 procent.

Ekonomernas prognos var i genomsnitt 8,3 procent.

Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Trots nedgången är inflationen fortsatt hög – Riksbanken inflationsmål är två procent.

På årsbasis har drivmedelspriset ökat med 41 procent, elpriset 22 procent och livsmedel och alkoholhaltiga drycker 13 procent.

Månadsförändringen från juni till juli var minus 0,2 procent.