Fördjupade samarbeten kring Sydostlänken

Sydostlänken kommer skapa nya förutsättningar och möjligheter inom flera olika branscher exempelvis inom transport, logistik och industri . Foto: Trafikverket

Kommunerna i västra Blekinge fördjupar nu sitt samarbete kring Sydostlänken i syfte att lägga större fokus på framtida investeringar. Det är Karlshamn, Olofström och Sölvesborg som vill driva på diskussionerna kring Sydostlänkens påverkan för näringslivet och gemensamt verka för att fler investeringar sker med koppling till Sydostlänken.

Respektive ordförande i kommunstyrelserna ser detta som en mycket viktigt del i utvecklingen av Blekinge och står samstämmigt bakom att fördjupa ett gemensamt och fokuserat arbete.

– Exakt hur arbetet ska bedrivas kommer att formas och utarbetas under 2022, där respektive kommuns näringslivskontor avsätter tid för det framtida samarbetet, säger Stefan Olofsson, näringslivschef Sölvesborg

– Vi välkomnar givetvis samarbete med övriga Blekinge och andra kommuner i närområdet, där man ser möjligheterna som skapas med den kommande Sydostlänken, säger Håkan Andersson, näringslivschef Olofström

Bakgrunden till samverkan är en ökad efterfrågan och att Sydostlänken kommer skapa nya förutsättningar och möjligheter inom flera olika branscher exempelvis inom transport, logistik, industri medmera. Vi ser stor vikt av att samarbeta kring exempelvis etableringsmark, infrastruktur, elkapacitet, hamnar mm för att tillsammans med Sydostlänken öka attraktiviteten för olika typer av nya investeringar i Blekinge.

– Som etableringschef i Karlshamns kommun ser jag detta som en förutsättning med samverkan för att öka Blekinges erbjudande och attraktivitet, säger Mathias Wijk