Nu avgörs Bonnesens öde: "Har tillförsikt"

Fredrik Sandberg/TT: Birgitte Bonnesen på väg in i rättssalen i Stockholms tingsrätt med sin advokat Per E Samuelson.

Per talar för mig, säger Birgitte Bonnesen till de samlade medierna när hon går in i sal 27 i Stockholms tingsrätt på tisdagen, med hänvisning till sin advokat Per E Samuelson.

Hon står åtalad för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation, samt för röjande av insiderinformation och det här är den första av totalt 21 rättegångsdagar.

Upprinnelsen till åtalet är de omfattande problem med penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet under åren 2007 till 2018 som först avslöjades av SVT:s Uppdrag granskning.

Enligt åtalet har Birgitte Bonnesen tagit del av interna rapporter som visat på allvarliga brister hos dotterbolagen i Baltikum.

Trots det har hon enligt åklagaren, i samband med att banken presenterat kvartalsrapporter 2018 och 2019, spridit vilseledande uppgifter till investerare och medier på frågor kring penningtvätt i Baltikum.

Nekar till brott

Vice chefsåklagare Ted Murelius säger i sin sakframställan att det budskap som Birgitte Bonnesen förmedlade "inte var slarv" utan snarare väl övervägt.

Man visste vad för frågor som skulle komma upp, det rådde också vid den här tidpunkten något som kan liknas vid en penningtvättsfrossa i hela banksektorn, det var inget som bara Swedbank var drabbat av, säger han i rätten.

Brottet bedöms som grovt då "gärningen varit av större omfattning, kunnat medföra avsevärd skada eller annars vara av farlig art", enligt stämningsansökan.

Birgitte Bonnesen själv har hela tiden nekat till båda åtalspunkterna. Något som hennes advokat Per E Samuelson upprepar i domstolen. Angående åtalspunkt två, som rör insiderbrott, uppger han:

Kortfattat så har inte Birgitte Bonnesen sagt det åklagaren påstår.

Till TT säger advokaten att han anser att åtal inte borde ha väckts.

Hon är enligt min bestämda uppfattning helt oskyldig. Det hon sa till media och investerare var sant. Hon beskrev på ett allsidigt och nyanserat sätt hur banken arbetade mot penningtvätt, säger han.

TT: Hur har den här tiden varit för Birgitte Bonnesen?

Det är klart att hon inte vill sitta här och vara åtalad, men hon ser fram emot det med tillförsikt, hon har klarat av det utan att gå under, hon är glad för att få det här gjort och hon har tillförsikt för den svenska rättvisan och är övertygad om att tingsrätten kommer att se att hon bara sa som det var, säger Per E Samuelson.

Försvaret anser att Swedbank och den förra vd:n har beskrivit bankens arbete mot penningtvätt på ett korrekt sätt, säger han vidare. Först nästa vecka kommer försvaret att redogöra sin hållning mer ingående.

En rad vittnen kommer att höras under rättegångens gång och till bevisen åberopas också bland annat flera mejlkonversationer.

Extern genomlysning

Åtalet mot Birgitte Bonnesen rör alltså inte penningtvätt specifikt, utan underlåtenheten att informera om det som hon och ledningen kände till. Åklagaren lutar sig enbart på Swedbanks interna utredningar.

Swedbank anlitade efter det att uppgifterna blev offentliga den amerikanska juristbyrån Clifford Chance för en extern genomlysning.

Den visade bland annat att banken lät högriskkunder flytta cirka 400 miljarder kronor in och ut ur banken under åren 2014–2019. Det hade till exempel förekommit 586 misstänkta transaktioner från Baltikum till Krimhalvön.