DEBATT: Västs klimatpolitik är en ekonomisk och politisk katastrof

Kolkraftverk i Utah, USA. Foto: David Jolley/Wikimedia Commons

Det är dags för politiska ledare att erkänna sitt uppenbara debacle och medge att världen – i brist på tekniska genombrott - kommer behöva riklig tillgång på fossila bränslen i årtionden framöver för fortsatt välstånd och frihet.

TEXT: WALL STREET JOURNAL ÖVERSÄTTNING: SIMON MATTHIS

Skyhöga priser på olja och naturgas – och ett elnät på randen till haveri. Det råder energibrist i Europa, och värre är att vänta. Den fria världens strategiska sårbarhet för Vladimir Putin och andra diktatorer växer.

Detta är några av följderna det senaste året utlösta av västs utopiska dröm om att bestraffa fossila bränslen och växla upp takten mot en värld som enbart drivs av förnybar energi.

Det är dags för politiska ledare att erkänna detta uppenbara debacle och medge att, om inte ett tekniskt genombrott sker, kommer världen behöva riklig tillgång till kol i årtionden för sitt välstånd och frihet.

Överväg noga de kostsamma konsekvenserna av missriktade klimatregleringar, subventioner och mandat:

• Människor även i rika länder lär sig att de inte längre kan ta pålitlig elkraft för given. Texas nätoperatör meddelade nyligen invånarna att de inte skulle använda stora apparater för att undvika strömavbrott. Detta mitt under en värmebölja som ledde till att vindkraftverken nästan stannade. Trög vindkraft bidrog också till ett veckolångt strömavbrott när det var minusgrader i februari 2021.

Företaget North American Electric Reliability Corporation varnade nyligen för att två tredjedelar av USA kan drabbas av strömavbrott i sommar. Skyll det på minskande baslastkraftproduktion, som har ersatts av opålitlig förnybar energi. Tillståndsmyndigheter kan inte beordra solen att skina eller vinden att blåsa.

En tredjedel av USA:s kolkraft och 10 procent av dess kärnkraftskapacitet har stängts av under det senaste decenniet på grund av strängare miljölagstiftning och konkurrens från billig naturgas samt kraftigt subventionerade förnybara energikällor. Naturgasgeneratorer har gått in och tagit en del av bortfallet. Men de är pressade av att behöva rampa upp och ner produktionen för att balansera intermittent förnybar energi.

Ironiskt nog måste nätoperatörer hålla igång kolkraftverk, som är planerade att tas ur drift då de kommit till slutet av sin livslängd, med livsuppehållande åtgärder. ”Supergröna” Kalifornien planerar att köpa in el från dieselgeneratorer när utbudet tryter. Elnät i Texas och Kalifornien är på gränsen till sammanbrott, då förnybara energikällor där utgör ungefär en tredjedel av elproduktionen. Och samtidigt vill president Biden att det nationella elnätet ska drivas på kolfri kraft till år 2035 - som om han kan beordra att det ska bli så.

• Den i hast framtvingade gröna omställningen driver upp energipriserna över hela spektret. Grossistpriserna för el under högsäsong i sommar förväntas mer än fördubblas i nordöstra USA, vid atlantkusten och mellanvästern, enligt Energy Information Administration. Skyll det på vänsterns krig mot naturgas- och oljeledningar, som har begränsat naturgasproduktionen även när efterfrågan ökar.

Stigande energipriser får vissa stål- och aluminiumtillverkare att låta sina fabriker gå på tomgång.  Desperat uppmanar tillverkare Biden-administrationen att begränsa exporten av flytande naturgas till Europa för att sänka energipriserna, även om Europa behöver LNG för att slippa frysa i vinter.

Detaljhandeln i stora delar av USA har hittills till stor del varit förskonad eftersom delstaterna begränsar ökningar av elpriset. Men de genomsnittliga elpriserna för bostäder på Texas avreglerade elmarknader har stigit med 70 procent det senaste året. Amerikaner kan se fram emot liknande ökningar de kommande åren. Antingen det, eller så kommer företag gå i konkurs, vilket många har gjort i Europa.

• Försörjningsbrist. När de europeiska elpriserna sköt i höjden förra sommaren när vindkraften bromsade in, drog Putin nytta av det genom att minska gasleveranserna. Det pressade upp priserna ännu mer, vilket fick vissa europeiska tillverkare att avbryta produktionen. Nu verkarPutin redo att helt stoppa alla gasleverenser.

Europa utarbetar nödplaner för att ransonera leveranser till industrin. Men Tyskland ska alltjämt stänga ned tre av sina kärnkraftverk i drift vid årets slut. Det är, för att citera slutklämmen i "Bron över floden Kwai": "galenskap”. Tyskland måste förlita sig på förbränning av kol och olja eftersom dess biljondollarinvesteringar i vind och sol inte kan kompensera för bortfallet av rysk gas.

Berlin planerar en statligt ingripande för att rädda energibolaget Uniper och den franska regeringen tillkännagav nyligen planer på att förstatliga sin kärnkraftsjätte Electricite de France SA, som tampas med finansiella problem. Storbritannien tillkännagav i våras ett statligt övertagande av National Grids transmissionssystem för att hantera dess kaotiska omställning från fossila bränslen.

Under Australiens elkris förra månaden – boven i dramat var här återigen alltför många nedläggningar av kolkraftverk – avbröt dess nätoperatör handeln på grossistmarknaderna och införde priskontroller.

En misslyckad klimatpolitik håller på att bli en ursäkt för mer statlig kontroll av energiproduktionen.

• Diktatorer blir allt mäktigare. Europas klimatbesatthet har gjort kontinenten sårbar för Kreml, men Putin är inte den enda diktatorn som ler i mjugg åt västs energiproblem. President Biden var tvungen att truga och be saudierna om mer oljeproduktion - och hans administration kan även komma mildra sanktionerna mot Venezuelas diktator Nicolás Maduro i utbyte mot mer olja. Iran kan stå näst på tur att få tillåtelse att exportera sin olja.

Inser eller bryr sig västs ledare om att deras klimatmonomani äventyrar levnadsstandarden i demokratier och ger auktoritära makthavare mer makt? Historikern Arnold Toynbee hävdade att civilisationer dör genom självmord - inte mord. Västs självförstörelse med klimatförtecken kan ge honom rätt.