Againity expanderar snabbt med sin patenterade ORC-turbin som omvandlar överskottsvärme till el

Againity har utvecklat en patenterad ORC-turbin som omvandlar överskottsvärme till el.

Det Norrköpingsbaserade bolaget Againity, som utvecklat en teknologi för att omvandla överskottsvärme till elektricitet, expanderar i snabb takt. Med hjälp av en patenterad modulär ORC- turbin som kan generera uppemot 2,5 MW el kan industriföretag tillvarata överskottsvärme på ett effektivt sätt.  Stigande elpriser har bidragit till att allt fler fått upp ögonen för Againitys teknologi, även utanför Sveriges gränser.

Text: Annika Wihlborg Bildkälla: Againity

Againity startades 2013 av serieentreprenören David Frykerås, som utvecklat bolagets ORC-turbin tillsammans med Joakim Wren från Linköpings universitet. Turbinen nyttjar energin i hetvatten på ett intelligent sätt.

Vi har utvecklat och kommersialiserat en patenterad teknik som gör det möjligt för biovärmeverk runt om i Sverige att uppgraderas till biokraftvärmeverk och producera grön, förnybar och väderoberoende el. Potentialen är hög, det finns i dagsläget flera hundra svenska biovärmeverk som potentiellt skulle kunna börja producera el, säger David Frykerås.

bild
David Frykerås, vd på Againity

Marknadsledande på mindre ORC-system

Againity har numera fått ett rejält fotfäste på den nordeuropeiska marknaden. Bolaget har på allvar positionerat sig som en viktig leverantör av utrustning för småskalig elproduktion som kan användas vid befintliga värmeanläggningar. 

Againity har på senare år gått från klarhet till klarhet. 2020 utsågs bolaget till Östergötlands kandidat i Dagens Industris Gaselltävling. Bolaget är i dagsläget marknadsledande i segmentet mindre ORC- system som kan generera el till en lägre kostnad och en högre tillgänglighet än befintlig teknik. Varje turbin kan försörja mellan 50 och 500 hushåll med energi.

Första systemet ute hos kund 2016

Idén till Againity kom när jag jobbade med energiförsörjning på oljeriggar. Jag upplevde att alltför mycket energi gick till spillo, vilket fick mig att vilja skapa en lösning som tillvaratar energin. Vi lade ner mycket tid på att testa och kvalitetssäkra vår lösning och 2016 sålde vi vårt första system, säger David Frykerås.

Tidigare fokuserade Againity främst på den svenska marknaden, men på senare år har bolaget expanderat även till Baltikum och Norge. Tillväxttakten är hög och Againity har i dagsläget ett trettiotal referenskunder.

–Intresset för vår teknologi har definitivt ökat på senare år. Vi har bevisat att teknologin verkligen fungerar i praktiken i många olika typer av verksamheter, i huvudsak värmeverk, men även biogas- och rötgasanläggningar. Det faktum att vi utvecklar och tillverkar våra egna maskiner och att vi levererar driftklara turn key anläggningar har också bidragit till vår framgång, säger David Frykerås.

Omfattande tillväxtpotential

Ytterligare en faktor som bidragit till Againitys ökade omsättning är förstås de stigande elpriserna i norra Europa. Det gör allt fler aktörer motiverade att tillvarata sin överskottsvärme och omvandla den till energi. David Frykerås ser därför en omfattande tillväxtpotential för bolaget framöver.

–Enbart i Sverige finns drygt 500 värmeverk som ännu inte har börjat omvandla sin överskottsvärme till el. Vår ambition är att vara en självklar samarbetspartner för aktörer som vill kunna omvandla någon form av värmekälla till el. Det känns särskilt givande att kunna omvandla lågvärdiga bränslekällor från exempelvis avloppsverk till något så högvärdigt som elenergi, säger David Frykerås.