Hushållskostnader långt över förra prognosen

Fredrik Sandberg /TT: Livsmedel, kläder, skor, hygienartiklar och el ingår i Konsumentverkets beräkning av hushållens kostnader, som nu gjorts inför 2023. Arkivbild.

Elen sticker ut i Konsumentverkets beräkning. Den kostnaden är fördubblad i prognosen för nästa år, i jämförelse med vad man för ett år sedan trodde om kostnaderna under 2022.

Livsmedel, kläder, skor och hygienartiklar ingår också i prognosen.

Däremot är kostnader för boende och resor inte med, eftersom de varierar väldigt mycket mellan olika hushåll. De utgifterna får man lägga till själv, om man använder Konsumentverkets prognos för att beräkna sin hushållsbudget 2023.

Snabbt inaktuell

Prognosen som verket gjorde för ett år sedan, om 2022, blev snabbt inaktuell när Ryssland startade ett krig i Ukraina.

Det här är verkligen extraordinärt. Normalt skiljer det bara någon procent, säger Helena Olofsson, utredare på Konsumentverket, om hur den förra prognosen stod sig mot verkligheten.

I höst har vi gjort en ny prismätning på maten, och lägger på Konjunkturinstitutets prognos för 2023, säger Olofsson om de nya siffrorna.

Den årliga beräkningen används bland annat när nivåer för försörjningsstöd och andra ersättningar tas fram, och när bankerna bedömer ansökningar om lån.

10 700 kr på mat

Matkostnaden för en vuxen under en månad väntas bli drygt 3 400 kronor 2023.

En familj med två vuxna och två barn i skolåldern får räkna med att lägga nästan 10 700 kronor på mat under en månad. Beräkningen utgår från nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets kostråd.

En nyhet för året är att Konsumentverket på nytt gjort beräkningar av kostnaden för några former av specialkost, vilket många efterfrågat.