Nu lanseras ett nytt regelverk för brandfarliga heta arbeten

Den 1 januari trädde ett nytt regelverk in för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. De nya normerna har tagits fram av Brandskyddsföreningen, SVEBRA, försäkringsbolagen och andra intressenter för att motverka de bränder som skett vid brandfarliga heta arbeten.

Brandfarliga heta arbeten är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som alstrar värme eller gnistor och som utgör en brandrisk. På 80-talet började arbetet för att försöka vända utvecklingen och minska antalet bränder. Nu har reglerna uppdaterats och började gälla från 1 jan 2023. SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har suttit med i regelgruppen som tagit fram det nya regelverket. Detta regelverk  tydliggör även att SVEBRAs certifikat likställs med Brandskyddsföreningen.

Säkerhetsreglerna hittar du HÄR!

SVEBRA är det första bolaget som är certifierat enligt normen SBF 2022 som ställer krav på konceptägarna. De lanserar nu den nya behörighetsutbildningen brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats enligt normen och de nya säkerhetsreglerna.

Läs mer om normerna HÄR!

Nytt utbildningsmaterial

Den 16 januari går Brandfarliga Arbeten över till det nya utbildningsmaterialet enligt det nya regelverket. Med behörighetsutbildningen brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kommer våra instruktörer och arrangör att få tillgång till ett nytt utbildningsmaterial som har utarbetats tillsammans med experter inom pedagogik, layout och fakta. Materialet innehåller en mix av filmer, bilder, animeringar, QR-koder och mycket extra material.

– I och med det nya regelverket har vi jobbat för att ta fram ett utbildningsmaterial som är i toppklass och anpassat efter målgruppen. Någonting som dessutom gör utbildningens innehåll unikt är att du som instruktör kan anpassa innehållet efter dig och dina deltagare, säger Lukas Svärd, VD på SVEBRA Utbildning.

Det nya materialet är mycket uppskattats av arrangörer och instruktörer, då variationen på utbildningsmaterial gjort det lättare att engagera och utbilda. Eftersom utbildningsmaterialet består av alltifrån filmer till övningar, blir det enklare att hålla i en, inte bara lärorik men rolig utbildning, avslutar Lukas.