Laddbox förbjuds – företaget överklagar

Jonas Ekströmer/TT: Elsäkerhetsverket förbjuder försäljning av två typer av laddboxar, Easee Home (bilden) och Easee Charge, efter en granskning.

Det finns cirka 100 000 av dessa laddboxar i Sverige, enligt myndigheten.

Anledningen är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett annat likströmsskydd som uppfyller kraven enligt vad utrustningen är deklarerad för.

"Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska", säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket, i ett pressmeddelande.

I värsta fall kan produkten, i samband med andra fel i anläggningen, orsaka en brand eller strömgenomgång. Elsäkerhetsverket har dock inga anmälningar om incidenter för produkten.

Tillverkaren är nu skyldig att åtgärda bristerna i redan installerade laddboxar och återta de som finns hos återförsäljare.

Easee överklagar försäljningsförbudet och begär inhibition av dess omedelbara verkan. "Vi är av den bestämda uppfattningen att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud", skriver företaget på sin hemsida.