Bostadsägare klarar inte ökade utgifter

Jessica Gow/TT: Fakturor och räkningar. Arkivbild.

Ekonomin urholkas månad för månad och det sätter stor press på hushållen, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Stigande inflation och räntehöjningar sätter stor press på svenska hushåll. Nu visar en ny undersökning från Nordea som Kantar Sifo genomfört att varannan svensk bostadsägare inte skulle klara av ökade utgifter på mer än 6 000 kronor i månaden.

Det är en ökning från den förra undersökningen, under hösten 2022, då 43 procent uppgav detta.

Många hushåll upplever ett tydligt minskat handlingsutrymme och plågas av de fortsatt stigande priserna på flera områden, säger Ingela Gabrielsson.

Regionala skillnader

Av de tillfrågade i norra Sverige och i Småland uppger sex av tio, 63 procent, att de inte skulle klara ökade utgifter som överstiger 6 000 kronor i månaden. Motsvarande andel i östra Mellansverige är 44 procent.

Tre av fyra, 76 procent, bostadsägare tror på stigande bostadsräntor det kommande året. Samtidigt framgår det att 48 procent tror att hus- och lägenhetspriserna kommer att sjunka de kommande tolv månaderna, vilket kan jämföras med 73 procent i höstas.

Avstår från att sälja

Undersökningen visar även att nära hälften, 47 procent, av de som funderat på att sälja sin bostad har avstått på grund av de sjunkande bostadspriserna.

Det är allvarligt och speglar sig i osäkerheten som råder på bostadsmarknaden där det finns väldigt mycket osålda objekt och många väntar med att sälja på grund av de sjunkande bostadspriserna, säger Ingela Gabrielsson och tillägger:

Alla bolåntagare bör se över sina boränteval och prata med sin bank för att förhandla sig till bästa möjliga boränta.

Trots den pessimistiska uppfattningen som råder hos svenska bostadsägare anser Ingela Gabrielsson att det finns positiva delar i undersökningen.

Det avspeglar en stor medvetenhet om det svåra läget, vilket är positivt.