Unika data bekräftar skifte på jobbmarknaden - Startups kan få det tufft

Carl-Magnus Fernqvist, vd på Gritify. Foto: Tomas Enqvist

Osäkra anställningar förväntas få nobben när lågkonjunkturen slår till. Unika siffror från tech-bolaget Gritify visar att mindre företag redan tappat i attraktionskraft till förmån för större bolag. – Startups kan få det tufft när kompetenta jobbkandidater i stället väljer stora och trygga bolag, säger Carl-Magnus Fernqvist, vd på Gritify.

Den höga inflationen och snabba ränteuppgången förväntas sätta djupa spår i konjunkturen 2023 och framåt. En stor fråga är hur arbetsmarknaden kommer att påverkas. Tech-bolaget Gritify, som erbjuder ett unikt sätt för företag och jobbkandidater att finna varandra, har grävt i sin data för att hitta svar. – En lågkonjunkturs effekt på arbetslösheten sker alltid med en viss fördröjning. Men vi har redan identifierat två konkreta trender som bekräftar att en oro infunnit sig jobbmarknaden, säger Carl-Magnus Fernqvist, vd på Gritify.

Den ena trenden är att företag med färre än 20 anställda har tappat i attraktionskraft, relativt sett, när Gritify jämför 2021 och första halvan av 2022 med den efterföljande perioden fram till i dag. – På vår plattform är andelen jobbkandidater som svarar ja till fortsatt dialog med mindre företag 17 procent lägre under den senare perioden, något som sammanfaller med inflations- och räntechocken. Samtidigt upplevs större organisationer som mer attraktiva jämfört med 2021, säger Carl-Magnus Fernqvist.

Att större företag är mer attraktiva än små är extra tydligt inom it-sektorn. Datan visar att andelen som tackar ja till vidare dialog med mindre it-företag är 45 procent lägre under den senare perioden. – Samtidigt har den positiva återkopplingen till företag med fler än 100 anställda ökat relativt med 24 procent. Det är alltså tydligt att jobbkandidater börjat prioritera trygghet på bekostnad av spännande startups.

Den andra trenden Gritify identifierat är att många egenföretagare nu söker anställning. Andelen registrerade egenföretagare på plattformen är 50 procent högre under den senare av jämförelseperioderna.

– Även detta bekräftar att trygghet blivit mer prioriterat. Våra siffror visar alltså att det redan skett ett skifte på arbetsmarknaden som mindre företag måste förhålla sig till. Ett sätt är att tänka igenom vilka värden de väljer att lyfta fram i sin kommunikation till talanger. Det är kanske viktigare med trygga anställningsvillkor och förmåner så som tjänstepension framför bollhav, flipperspel och coola företagsresor, säger Carl-Magnus Fernqvist.