Näringslivet tvehågset om reduktionsplikten

Sören Andersson/TT: Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv. Arkivbild.

Under söndagen kom regeringens och Sverigedemokraternas besked om sänkt reduktionsplikt till sex procent på bensin och diesel, från dagens 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.

Svenskt Näringsliv skriver i ett pressmeddelande att reduktionspliktens kostnadseffektivitet kan ifrågasättas, och därför välkomnas en neddragning.

Kan försvåra

Men samtidigt kan en neddragning till förmån för mer effektiva satsningar försvåra uppfyllandet av Sveriges mål från EU på minus 50 procent till 2030 i den så kallade ESR sektorn – som berör nationella mål för utsläppsminskningar, varnar Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

"Här kan Sverige, likt Tyskland, sluta bilaterala avtal om ESR-kvotsenheter med europeiska länder som inte kommit lika långt i sin gröna omställning", säger hon.

Transportföretagens vd Marcus Dahlsten anser att regeringen går för långt med en sänkning av nivån till sex procent.

"Är anmärkningsvärt"

"Vi anser också att det är anmärkningsvärt att regeringen inte signalerar hur utvecklingen ska se ut efter mandatperioden. I en så viktig fråga som den gröna omställningen behöver transportsektorn tydliga och långsiktiga spelregler", säger Dahlsten i ett pressmeddelande.

"Beräkningarna visar att regeringen kunde ha återgått till de nivåer som gällde när reduktionsplikten infördes och att en framtida utveckling mer tar hänsyn till verkliga förutsättningarna för exempelvis utbudet av biobränsle", säger han.

Dahlsten påpekar också att det nu finns ännu starkare skäl att ytterligare snabba på elektrifieringen. För att klara den gröna omställningen och bibehålla konkurrenskraften måste regeringen nu presentera inköpsstöd för elektriska tunga och lätta lastbilar och laddinfrastruktur. Elproduktionen måste också öka och elnäten stärkas och byggas ut, säger han.